Det blir smidigast om ni ber om en var sin faktura. Detta eftersom det vid eventuell skattekontroll måste kunna bevisas att varje delägare av fastigheten som får rotavdrag även betalat för denna. Det går att omfördela rotavdraget till en person som du lever i hushållsgemenskap med exempelvis make, maka eller sambo i efterhand men då måste du kontakta Skatteverket för en korrigering. Hur du går tillväga beror på om du fått din deklaration eller inte.