Hej! När premien för en försäkring beräknas tar man hänsyn till en rad olika faktorer, vilka i stort sett handlar om att bedöma risken för att din bil blir skadad eller att du skadar någon annan. Vad skadestatistiken visar är att risken helt enkelt högre för en skada om man är en oerfaren förare och därför är också premien högre. Jämför gärna priset mellan olika försäkringsbolag, men kom ihåg att det inte bara är priset utan försäkringens innehåll och omfattning som ska styra ditt val. /Emma