Ja det kan det vara om du har möjlighet att anpassa din elförbrukning till när elen är billigast. Du bör inte välja ett sådant avtal om du inte aktivt kan följa upp din elförbrukning och kostnaden per timme. Om förbrukningen inte kan minskas när elpriset är högt riskerar kostnaden att öka jämfört med om du har ett månadsbaserat rörligt avtal. Vissa elbilar har en teknik som anpassar laddningen och därmed elförbrukning utifrån elprisets utveckling. Då kan det vara nödvändigt med ett timavtal för att ta del av vinsten av att du har en flexibel energianvändning.