Hej! Det är omöjligt att rekommendera ett bolag eftersom det beror på var du bor, hur mycket el du producerar och hur mycket el du konsumerar. Generellt kan man säga att ersättningen du får för försäljning av el består av olika delar: Spotpriset på elmarknaden Nordpool (vissa elhandelsbolag erbjudet spotpriset + ett tillägg när de köper el från privata solcellsanläggningar), ursprungsgarantier, elcertifikat, skattereduktion och nätnytta.

Tänk på att de flesta elhandelsföretag kräver att du även köper el från företaget, vilket du oftast gör i större omfattning än vad du säljer. Du bör därför räkna både på vilket elpris du betalar för använd el och vilket inköpspris de är beredda att ge för din solel, innan du bestämmer dig.