Det finns inte längre något investeringsstöd för bostadsrättsföreningar som vill investera i solceller. Bostadsrättsföreningar som betalar skatt har däremot rätt till skattereduktion för såld överskottsel med 60 öre per kWh, upp till 18 000 kronor per år.