Om du inte minskar förbrukningen när elpriset är högt riskerar kostnaden att öka jämfört med om du har ett månadsbaserat rörligt avtal.