Hej!

Det absolut viktigaste du ska tänka på om du vill börja med timpris är att du ska ha förmågan att justera din förbrukning över dygnets alla timmar. Eftersom priset är billigare när efterfrågan är som minst innebär det att du behöver kunna styra tiderna när exempelvis tvättmaskinen eller laddning av elbilen ska starta. Har du inte möjlighet att styra din förbrukning kan timpris bli dyrare än rörligt avtal.

Det är konsumenter som har stor förbrukning som har möjlighet att göra de största besparingarna på timpris, exempelvis om du bor i villa och har behov av att ladda elbil.

Trenden visar att allt fler väljer timpris, vilket gynnar hela marknaden.
Resursutnyttjandet blir mer effektivt och då kan marknadspriset kan sjunka.