För att du ska kunna få RUTavdrag ska bohaget som flyttas ingå i ditt hushåll och flytten ska ske mellan dina bostäder inom EU/EES-området eller Schweiz. Företaget som utför arbetet måste ha svensk F-skatt om någon del av flytten utförs i Sverige. Det är 50 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger i de flesta fall inte rätt till avdrag. Maximalt Rutavdrag är 75 000 kr per person och år, men du kan aldrig få skattereduktion för rot- eller rutarbete med större belopp än vad du ska betala i slutlig skatt efter det att den slutliga skatten minskats med skattereduktionerna för allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) och underskott av kapital. Skatteverket har en tjänst där du kan uppskatta ditt maximala RUT och ROTavdrag. Det kan du testa här: