Du kan få rotavdrag för att installera, reparera och byta ut värmepannor och värmepumpar. Flytt av en värmepump medför vanligtvis ett visst byggarbete vilket berättigar till rotavdrag under förutsättning att du uppfyller övriga villkor för nyttjande av rotavdrag.