Hej Elis,

Enligt Finansinspektionens regelverk kan banker ge tillfällig amorteringsfrihet efter en individuell bedömning. För att få undantag krävs ”särskilda skäl”, som kan vara inkomstbortfall till följd av sjukdom eller arbetslöshet alternativt kraftigt ökade utgifter, som väsentligt försämrar hushållets ekonomiska marginaler.

Finansinspektionen har dock tydligt kommunicerat att tillfällig amorteringsfrihet inte är aktuellt för ökade kostnader som är kopplade till själva lånet.

Men för andra händelser av ”särskilda skäl” lämnar regelverket en del öppningar för tolkningar. Tolkningsfriheten innebär att det kan variera mellan olika banker om vad som specifikt motiverar ett tillfälligt amorteringsundantag.

Det man i större utsträckning fått amorteringsfrihet för är högre elräkningar, som var aktuellt under vintern 2022/2023 samt om någon i hushållet är föräldraledig, blivit sjukskriven eller arbetslös.

Men eftersom det skiljer sig en del mellan bankerna om när man kan begära en befrielse från amortering är det bästa tipset att du vänder dig till specifikt din bank och frågar vad som gäller.