Prisbasbeloppet bestäms av regeringen varje år. Prisbasbeloppet anpassas efter den allmänna prisutvecklingen i samhället och ska spegla inflationen. Beloppet används för att beräkna olika förmåner och avgifter.

Inkomstbasbeloppet framräknas av Pensionsmyndigheten varje år och bestäms av regeringen. Det används för att beräkna pensionsgrundande inkomster. Tanken är beloppet ska följa inkomsternas utveckling för att förhindra att pensionerna släpar efter. Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kronor. Nytt inkomstbasbelopp för 2024 bestäms senast den 31 oktober.

Nytt prisbasbelopp för 2024 - Prisbasbeloppet höjs med 4800 kr till 57 300 kr vilket är en ökning med 9,1 procent. De högre prisbasbeloppen 2024 får effekt på flera olika ersättningar.

• Garantipensionen höjs med runt 972 kronor per månad före skatt. Vilket innebär 11 604 kr i månaden före skatt.

• Studiemedlen höjs med drygt 1100 kronor per fyraveckors period, efter årsskiftet och landar på 13 156 kr.

• Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 102 kronor per dag, vilket blir en höjning med över 3 000 kronor per månad.

• Sjukpenninggrundande inkomsten höjs och den högsta sjukpenningnivån höjs med 102 kronor per dag, vilket innebär en högsta nivå på 1 218 kronor per dag och högsta ersättning på 36 540 kronor i månaden.

• Brytpunkten för statlig inkomstskatt pausas. (Ändrat av admin efter besked från regeringen.)

• Prisbasbeloppen påverkar dessutom inkomstskatten. Ett högre prisbasbelopp innebär högre grundavdrag och jobbskatteavdrag, vilket får till följd att inkomstskatten blir något lägre.
Det innebär att grundavdraget för årsinkomster mellan 24 300 kronor och 57 200 kronor, det lägsta grundavdraget, höjs från 22 300 kronor (2023) till 24 300.

Det högsta grundavdraget blir 44 200 kronor (2024) istället för 40 500 kronor (2023) och gäller vid en årsinkomst på mellan 156 000 och 178 200.

På inkomster över 451 400 kronor blir grundavdraget konstant. En höjning från 15 400 kronor till 16 800 kronor.

Även pensionärer över 66 år få ett högre förhöjt grundavdrag.

• Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 328 kronor, till ca 3 913 kronor per år.