Från och med 1 augusti 2023 höjdes intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot från 1,6875 procent till 2,25 procent. Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo, från och med dagen efter den dag då ett överskott har uppkommit på konto. Därefter registreras intäktsränta på skattekontot en gång i månaden. Eftersom intäktsräntan är skattefri motsvarar den än ränta som du får på banken på 3,21 procent eftersom du som privatperson betalar 30 procent skatt på ränteinkomster (2,25/0,7).

Beroende på vad syftet med ditt sparande är finns olika alternativ. Vill du ha ett sparkonto med ränta och fria uttag kan du jämföra sparkonton och aktuella räntor på Compricer.se eller Konsumenternas.se. I dagsläget är det flera aktörer som erbjuder sparkonto med rörlig eller fast ränta som är högre än 3,21 procent.

Om du hellre vill ha ett långsiktigt sparande skulle jag överväga att öppna ett ISK (investeringssparkonto) dit du istället för över en fast summa varje månad som du placerar i exempelvis globala indexfonder.