Hantverkaren ska på fakturan som han ställer till dig dra av 30 procent i rotavdrag från arbetskostnaden, inklusive moms. Du kan få rotavdrag och rutavdrag med sammanlagt högst 75 000 kronor per person och år. Av den summan får högst 50 000 kronor vara rotavdrag.