Så väljer du bästa barnförsäkringen


Alla skol- och förskolebarn är försäkrade av kommunen. Men du kan inte vara säker på att försäkringen också omfattar fritiden och du kan inte vara säker på att den omfattar både sjukdom och olycksfall. Många skolförsäkringar måste därför kompletteras med en privat barnförsäkring - ett bra försäkringsskydd ska gälla både sjuk- och olycksfall samt gälla dygnet runt.

 

När du väl har bestämt dig för att teckna en barnförsäkring, är det två saker som är viktiga att tänka på:

 

1)   Den ska ha en väl tilltagen invaliditetsersättning.

2)   Den ska ha en generös vårdkostnadsersättning.

 

Vad är en barnförsäkring egentligen bra för? Svaret är att den ska ge ekonomiskt stöd för de vård- och tillsynskostnader som en svår skada medför. Denna ersättning kan kompensera om någon förälder går ner i arbetstid eller slutar arbeta och är oftast kopplad till att Försäkringskassan beviljar familjen vårdbidrag. Tänk så här: Det är alltså viktigare att försäkringen ger mycket pengar om en katastrof skulle inträffa, än att den betalar resepengar om barnet stukar handleden på skidresan.

 

Du kan antingen teckna en individuell barnförsäkring eller gruppförsäkring. Gruppförsäkringen tecknas via jobbet eller facket och kan vara ett bra alternativ, även om ersättningsnivåerna i vissa fall är något lägre än i de individuella. Skälet är att när man tecknar gruppförsäkringar behöver man inte lämna någon hälsodeklaration. Ofta har gruppförsäkringen också samma premie oavsett antal barn.

 

Tänk på att många försäkringsbolag har undantag för vissa idrotter i sina villkor. Har du barn som exempelvis utövar fältritt eller dykning bör du läsa det finstilta extra noga.

 

När du ska välja barnförsäkring är följande ersättningar viktigast:

  • Medicinsk invaliditet. Då får man ett engångsbelopp vid handkapp. Om handikappet är svårt ska det finnas en tilläggsersättning.
  • Ekonomisk invaliditet. Om barnet förlorar sin arbetsförmåga utbetalas ett engångsbelopp.
  • Vårdkostnadsersättning ger ett årligt belopp om barnet behöver extra vård och tillsyn. Här kan det skilja mycket mellan bolagen.
  • Medfödda sjukdomar. Undantag för medfödda sjukdomar finns i någon form i de flesta barnförsäkringar. Hos vissa bolag går det att köpa en tilläggsförsäkring men då måste försäkringen tecknas innan barnet blir sex månader.

Det är viktigt att anmäla alla skador som barnet råkar ut för - även mindre händelser - för att slippa anklagelser om att ha undanhållit information. I värsta fall kan bolaget då neka ersättning.

 

På senare tid har det också dykt upp sjukvårdsförsäkringar för barn. Vitsen med en sådan är att man kan gå förbi eventuella vårdköer. Exempelvis har Skandia nyligen lanserat en sjukvårdsförsäkring i samband med att det nya privata barnsjukhuset Martina öppnade i Stockholm. Även sjukvårdsförsäkringar kan tecknas individuellt och i grupp.

 

 

Vad samhället betalar

Detta kan barnet få från samhället om barnet förlorar förmågan att försörja sig själv:

  • 0-19 år: Försäkringskassan kan besluta om: Helt vårdbidrag, 8 542 kr/mån (102 500 kr/år) som är skattepliktigt. Detta är alltså pengar som föräldrar kan använda som kompensation för minskad arbetstid.

Därutöver kan man få i bostadsbidrag (inkomstprövat), och handikappersättning (max 2 358 kr/mån).

  • 19-29 år: Aktivitetsersättning, 7 175 kr/mån - 8 029 kr/mån.
  • 30-65 år: Sjukersättning, max 16 400 kr/mån, skattepliktigt.

 

Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå.

 

Jämför barnförsäkring

 

 

Jämförs just nu av andra! Compricer

Trafikförsäkring, Saab 900 se 5d 2,3i

Lägst årskostnad 7 149 kr
Högst årskostnad 10 184 kr
Att spara 3 035 kr

Jämför här

Compricer

Senaste från Expertpanelen

2018-12-19
Fråga: När får vi ränta på våra sparkonton igen?

Läs Emma Perssons svar här

Senaste nyheten Compricer

Så kan du maxa pensionssparandet efter din ålder

2018-12-12

Nyhet

Pension Att arbeta, betala skatt och se till att få tjänstepension från sin arbetsgivare är det absolut viktigaste du kan göra för din framtida pension. Men det finns också andra sätt att höja pensionen. Med lite planering har du större möjligheter att få den pension du vill ha – oavsett hur långt du har kvar!

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Fyll i din e-postadress nedan:

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.