God man - Vad det innebär och hur det fungerar

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
1 minuts läsning
God man - Vad det innebär och hur det fungerar

En god man ska stötta en person som inte kan ta hand om sig själv genom att hjälpa till med ekonomiska och juridiska uppgifter. Läs mer om hur det fungerar här.

Funderar du på att bli en god man? Här kan du läsa mer om vad uppdraget innebär och hur det fungerar.
 

Detta är en god man


En god man är en person som finns till för att stötta och hjälpa en person som inte kan ta hand om sig själv. Den som får en god man kallas i sin tur för huvudman. Till skillnad från att få en förvaltare så är det helt frivilligt att ta hjälp av en god man och man behåller sina rättigheter att bestämma över sig själv.

Det är Tingsrätten som tar ett beslut om vem som kan få en god man. Det är sedan Överförmyndarkontoret som delar ut uppdragen och ser till att man får den utbildning som behövs för att klara av uppgiften.
 

Vad en god man får och inte får göra


En god mans uppdrag består av en eller flera av följande tre delar: Bevaka rätt, förvalta egendom eller sörja för person.

Bevaka rätt – Att bevaka rätt innebär bland annat att ansöka om bidrag och insatser, teckna avtal eller företräda huvudmannen vid en bostadsförsäljning.

Förvalta egendom – Att förvalta egendom innebär bland annat att betala räkningar och se till att huvudmannens kapital är säkert.

Sörja för person – Att sörja för person innebär bland annat att se till att huvudmannen får den vård som hen behöver och den fritid personen har rätt till.
 

Vem kan få en god man?


En vuxen person som exempelvis har en intellektuell och/eller psykisk funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller demens kan behöva få stöd av en god man. För att personen ska vara aktuell för detta måste behovet av hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom eller sörja för person vara kopplat till sjukdomen eller funktionsnedsättningen.
 

Ersättning till god man


Den som är en god man har rätt till ersättning, även om man är nära anhörig till huvudmannen. Arvodet betalas vanligen av huvudmannen men om huvudmannen inte har tillräckligt hög inkomst betalas arvodet istället av kommunen.

Hur mycket ersättning den som är god man får beslutas av Överförmyndarnämnden och beror på omfattningen av uppdraget.
 

Skillnaden på god man och förvaltare


Om en god man inte är tillräckligt kan en person istället bli tilldelad en förvaltare. En förvaltare och god man har i huvudsak samma uppdrag och ska alltid handla med huvudmannens bästa intresse i fokus. En förvaltare har till skillnad från en god man rätt att ta större beslut och behöver inte få huvudmannens godkännande först. Huvudmannens möjligheter att tex själv ta ut bankmedel eller avyttra tillgångar spärras då huvudmannen har en förvaltare.

Tillsyn av Överförmyndarnämnden


Det finns en överförmyndarnämnd i varje kommun som är ansvarig för tillsyn över gode män. De ska bland annat se till att den som är god man utför sina uppdrag. Den som är god man är skyldig att föra räkenskaper över sin förvaltning och lämna in en årsredovisning till överförmyndaren.
 

Bli en god man


Goda män gör viktiga insatser för personer som har svårt att klara sin vardag själva. Kraven för att bli en god man kan varierar litegrann mellan olika kommuner men normalt behöver du gå en utbildning, klara en lämplighetsprövning, registrera dig för uppdraget och genomföra ett kunskapstest.

Enklast är att börja med att kontakta kommunens överförmyndarnämnd där du bor.
 

Framtidsfullmakt - ett alternativ till en god man


En framtidsfullmakt är ett alternativ till en god man och innebär att du själv kan välja vem eller vilka som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska angelägenheter när du inte själv längre klarar av det.

Läs mer om vad en framtidsfullmakt innebär på Framtidsfullmakt – Allt om hur det fungerar

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Priset på bredband har stigit kraftigt

1 minuts läsning

Under åren 2018-2020 steg priserna för bredband med mellan 4 och 5 procent per år, enligt Alexander Widell, VD för Bredbandsval.se. Det är mer än dubbelt så snabbt som inflationstakten. I januari 2018 låg inflationen (KPI) på 1,6 procent. I januar...

Föregående artikel
Våra bolån kostar 150 procent mer idag än för ett år sedan.
1 minuts läsning