Så vill Liberalerna påverka din plånbok

Privatekonomi /
Så vill Liberalerna påverka din plånbok

Vi har frågat våra riksdagspartier om vilka planer de har för att förbättra våra plånböcker efter valet. Hur vill de påverka bostadspolitiken, pensionerna och sparandet? Först ut är Liberalerna.


1. Vad har ni för planer för pensionärerna? Kommer ni att sänka skatten på pension? Finns det någon plan för att skatten på pension ska likställas med skatten på arbete?

Liberalerna vill fortsätta sänka skatten för pensionärer, och också höja bostadstillägget och garantipensionerna för de äldre som har det svårast att få ihop ekonomin. För framtidens pensionärer är den viktigaste åtgärden att fler har arbete, och att fler arbetar en större del av livet.

2. Hur ser ni på familjepolitiken? Planer för barnbidraget och föräldraförsäkringen?

Liberalerna har inga förslag om att förändra barnbidraget, men vi vill göra om föräldraförsäkringen:

 • De flesta dagar ska tas ut när det behövs som allra mest – under barnets första två år. Resten ska kunna användas tills barnet börjat skolan.
   
 • Gör det möjligt att välja mellan två spår: färre dagar med 100 procent ersättning av lönen (upp till taket) eller lite fler dagar med 70 procent ersättning.
   
 • Lika många öronmärkta dagar som i dag, 90 dagar till vardera föräldern.
   
 • Familjer ser olika ut – gör det lättare att överlåta dagar till tredje person.

 

3. Vill ni förändra reglerna för sjukpenning?

Liberalerna tycker att graden av sjukskrivning ska kunna variera i princip steglöst (inte som idag 25-50-75 procent), och också att den ska kunna variera mer över tid. Det ska vara möjligt att jobba mer när man mår bättre och mindre dåliga dagar.

Tydliga avstämningspunkter i sjukförsäkringen fungerar. Många långa sjukskrivningar kan undvikas om den enskilde, vården och arbetsgivaren tidigt får samarbeta kring vad som kan underlätta återgång i arbete. Ingen mår bra av att vara sjukskriven månad efter månad utan att någon ens frågar efter en. Därför vill vi återinföra den bortre tidsgränsen och införa en andra karensdag dag 15 i sjukskrivningsperioden. Men handläggningen ska vara flexibel och empatisk – på sistone har vi tyvärr hört för många exempel på att reglerna tillämpas alltför fyrkantigt.

4. Bostadspolitiken? Vill ni förändra reavinstskatten, amorteringskravet, fastighetsskatten och eller reglerna för uppskov av reavinst?

Ränteavdraget: trappa ner från 30 till 20 procent under en tioårsperiod (och kompensera hushållen genom sänkt inkomstskatt).

Amorteringskravet: ta bort det skärpta amorteringskravet.

Fastighetsavgiften: behåll dagens system.

Uppskovsreglerna: sänk flyttskatterna genom att permanent ta bort taket för uppskov och slopa uppskovsräntan.

 

5. Hur vill ni påverka elnätsbolagen när de sätter sina avgifter?

Liberalerna anser att avgiftshöjningarna blivit för stora. Lagen säger att elnätsavgiften ska vara skälig, objektiv och icke-diskriminerande. Till exempel får inte elnätsbolag tjäna grova pengar på vissa kundkategorier för att subventionera andra kunder. Det behövs ett förändrat regelverk, och vi är positiva till att Energimarknadsinspektionen (EI) har tagit fram förslag för detta. EI har också tillsynsansvaret och ska bevaka att elnätsbolagen inte höjer sina avgifter för mycket, och då måste politiken förse myndigheten med de verktyg som behövs för att kunna göra rätt och rimliga avvägningar.

6. Har ni några planer på att stimulera sparande? Sänka skatten på sparande? Nytt avdrag? Nytt sparande för privatpension?

Liberalerna vill uppmuntra fler att bygga upp en egen buffert, och föreslår att alla svenskar ska kunna spara upp till 100 000 kronor skattefritt på investeringssparkonto (ISK). Att ha ett eget sparkapital ger frihet, möjlighet och trygghet, samtidigt som samhällsekonomins stabilitet gynnas av att hushållen har besparingar.

Vi vill också införa ett skattegynnat bosparande för den som vill spara ihop till kontantinsatsen till sin första egna bostad. Det handlar inte bara om ungdomar, utan också om den som vill köpa bostad senare i livet. Ett system för bosparande skulle bidra till att bryta upp låsningarna på bostadsmarknaden, samtidigt som det främjar sparkulturen i Sverige. Hur bosparandet ska se ut behöver utredas närmare, men den norska modellen är intressant. I Norge får personer (dock bara unga) spara upp till 25 000 kronor per år på ett bosparkonto och får då skatteavdrag på 20 procent av det sparade beloppet.

7. Har ni några planer för socialbidraget?

Liberalerna vill genomföra en bidragsreform som gör att det bättre lönar sig att arbeta jämfört med att få bidrag. Den som går från försörjningsstöd till arbete ska få behålla 50 procent av inkomsten utan att det påverkar bidragen, mot 25 procent i dag. Samhället ska ha höga förväntningar på egenförsörjning, t ex genom att det ska vara obligatoriskt för kommuner att ställa motprestation för försörjningsstöd.

8. Hur ser ni på flytträtten för vårt pensionssparande?

Liberalerna vill införa fri flytträtt för pensioner, och det måste också bli både enklare och billigare att flytta sin pension. Fria val i pensionssystemen stärker konsumentmakten och sätter press nedåt på pensionsavgifterna. Regeringens avgiftstak innefattar inte tjänstepensionen från kollektivavtal, vilket betyder att den stora majoriteten av svenskarnas pensionssparande fortfarande är inlåst. Givetvis borde de lägre avgifterna också gälla tjänstepensioner.

9. Vill ni begränsa höga räntor på blancolån – införa ett räntetak?

Liberalerna säger ja till räntetak på snabblån som sms-lån och andra krediter med höga kostnader. Vårdslös kreditgivning är ett allvarligt problem som gör att många enskilda hamnar i skuldfällor.

10. Vill ni förändra premiepensionssystemet? Ställa tuffare krav på fonderna i systemet? Begränsa antal fonder?

Liberalerna ingår i pensionsgruppen och står bakom överenskommelsen som syftar till att skapa ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Genom förslagen ökar sannolikheten att fonder på fondtorget har god kvalitet, vilket gynnar samtliga pensionssparare som gör aktiva fondval. Kravet på egenhändigt undertecknade och ett förbud mot marknadsföring och försäljning via telefon innebär dessutom ett stärkt konsumentskydd inom premiepensionssystemet.

11 korta:1. Skatten på pension?

Sänka.
 2. Skatten på arbete?

Sänka.
 3. Återinföra fastighetsskatten?

Nej.
 4. A-kassan?

Behålla.
 5. Återinföra arvs- och förmögenhetsskatten?

Nej.
 6. Privatekonomi som ämne i grundskolan?

Nej.
 7. Ränteavdraget?

Trappa ner.
 8. Studiebidraget?

Behålla.
 9. Amorteringskravet?

Sänka.
 10. Föräldradagar man inte kan ge bort?

Behålla.
 11. Föräldrapenningen?

Behålla.
 


 

Stort tack till Liberalerna och till alla er som bidragit med frågor till partierna. Glöm inte att rösta den 9 september!


Skriven av: Christina Söderberg, Compricers sparekonom
Kontakt: christina.soderberg@compricer.se

De senaste artiklarna


Relaterade artiklar


Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.
Jämförs just nu
Bilförsäkring
Helförsäkring, Renault clio
 • Lägst årskostnad 4 188 kr
 • Högst årskostnad 6 864 kr
 • Att spara 2 676 kr

Jämför här

Bilförsäkring
Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!

Jämför här

Nyheter för din plånbok
Du har rätt till timvis mätning som elkund!
Du har rätt till timvis mätning som elkund!
Inkomster upp till 20 008 kronor är skattefria 2020
Inkomster upp till 20 008 kronor är skattefria 2020
Kan jag få bolån även om jag inte har en fast anställning?
Kan jag få bolån även om jag inte har en fast anställning?

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Min Stora Dag!
Vi stödjer MinStoraDag!
Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar.
I gengäld stödjer vi MinStoraDag!
Compricer Wiki
Lär dig om privatekonomi med Compricers Wiki.

Gå till Wikin