Så vill Sverigedemokraterna påverka din plånbok

christina_sahlberg
Christina Sahlberg
Privatekonomi /
5 minuters läsning
Så vill Sverigedemokraterna påverka din plånbok

Vi har frågat våra riksdagspartier om vilka planer de har för att förbättra våra plånböcker efter valet. Hur vill de påverka bostadspolitiken, pensionerna och sparandet? Idag presenterar vi Sverigedemokraternas svar.


1. Vad har ni för planer för pensionärerna? Kommer ni att sänka skatten på pension? Finns det någon plan för att skatten på pension ska likställas med skatten på arbete?

Ja. Sverigedemokraterna vill sänka skatten på pensionsinkomster så att skillnaden i skatt på pension och förvärvsinkomst försvinner. Detta vill vi göra snarast möjligt. Vi föreslår ett direkt avskaffande av denna skatteskillnad i budgeten årligen.

SD föreslår även sänkt inkomstskatt för de personer som väljer att stanna kvar på arbetsmarknaden efter uppnådd pensionsålder.

2. Hur ser ni på familjepolitiken? Planer för barnbidraget och föräldraförsäkringen?

För att nå de mest utsatta familjerna och få ett mer behovsprövat stöd till familjer vill vi se över flerbarnstillägget och istället kraftigt stärka bostadsbidraget till barnfamiljer. Vi vil även införa ett engångsbidrag till förstföderskor på ca 20 000 kr då vi menar att de största kostnaderna kommer vid första barnet.Vi vill att föräldrarna helt och hållet själva ska få avgöra hur de fördelar föräldraledigheten och inte ha någon kvotering alls. Vi vill även stärka föräldrapenningen.

3. Vill ni förändra reglerna för sjukpenning?

Ja vi anser att man behöver se över hela rehabiliteringskedjan. Har man en möjlighet att återgå i arbete måste förutsättningarna för att göra det i små steg förbättras och för dem som inte har någon möjlighet att återgå i arbete måste den ekonomiska tryggheten stärkas via sjukpenning eller sjukersättning vid längre tids sjukfrånvaro. Ingen ska behöva ramla mellan stolarna och antingen tvingas till arbetsförmedlingen eller socialkontoret trots att man är sjuk.

4. Bostadspolitiken? Vill ni förändra reavinstskatten, amorteringskravet, fastighetsskatten och eller reglerna för uppskov av reavinst?

Ja. Vi föreslår en översyn av samtliga ovan nämnda skatter. Vi kan konstatera att befintligt regelverk kan medföra oönskade konsekvenser exempelvis uppbromsade flyttkedjor. Vi har drivit frågan om att uppräkna anskaffningsvärdet vid köp av bostad med inflationen således blir den beskattningsbara vinsten lägre och därmed skatten också lägre så att människor med stora orealiserade vinster inte bor kvar utan flyttar när de egentligen vill detta. Vi vill behålla amorteringskravet då skuldsättningen är mycket hög i hushållen. Vi har också drivit förslag på sänkt fastighetsskatt för industrienheter.

5. Hur vill ni påverka elnätsbolagen när de sätter sina avgifter?

Dagens system för prisregleringen av de svenska elnäten har inte fungerat väl och som ständigt slutat med att kalkylräntan fastställs i domstol. Det finns därför all anledning att göra justeringar i dagens regelverk för att säkerställa mer rimliga elnätspriser. Sverigedemokraterna anser att man skyndsamt bör gå vidare med de förslag som Energimarknadsinspektionen föreslagit för att åtgärda bristerna med dagens system. Men då intäktsramarna sträcker sig över flera år kommer ändringar som påverkar konsumenternas situation att dröja till efter 2020.

6. Har ni några planer på att stimulera sparande? Sänka skatten på sparande? Nytt avdrag? Nytt sparande för privatpension?

Ja. Grundregeln är att eget sparande skall uppmuntras istället för att bestraffas. Skatten på ISK återförs till nivån innan regeringen höjde den. Vi åter stimulera till ett privata pensionssparande, genom ett avdragsgillt sparande på upp till 6000 kr/år.

7. Har ni några planer för socialbidraget?

Ja. Ett problem med socialbidraget är att det inte är jämlikt i och med kommunernas skilda ekonomi. Många individer, som fått avslag från Försäkringskassan och inte kvalificerar för A-kassa, har dessutom stjälpts över till socialkontoren. SD föreslår ett sammanhållet system för sjukförsäkringen där staten inte skall överföra ansvar för sjuka till kommunen. Det kommunala försörjningsstödet (socialbidraget) ska inte systematiskt användas för större grupper under lång tid.

8. Hur ser ni på flytträtten för vårt pensionssparande?

Det behövs lagstiftning om avgiftsbegränsningar vid flytt av tjänstepension. Exempelvis konsumentverket har tidigare kritiserat alltför höga avgifter som stänger in individers pensionsval och hindrar flytt av främst kollektivavtalade tjänstepensioner. Valfrihet är en grundbult för att trygga möjligheten att säkra den egna pensionen och det måste främjas istället för att förhindras.

9. Vill ni begränsa höga räntor på blancolån – införa ett räntetak?

Nej. vi vill inte införa ett absolut räntetak. Sverigedemokraterna är dock ytterst kritiska till ocker som fenomen, men reglering för detta finns redan idag i vår lagstiftning. I nuläget är det därför inte nödvändigt med ytterligare en reglering på området.

10. Vill ni förändra premiepensionssystemet? Ställa tuffare krav på fonderna i systemet? Begränsa antal fonder?

Ja. Vi ställer oss bakom reformerna och de höjda kraven på bolag som erbjuder fonder till PPM-sparare. Viktigt dock att aktörerna inte är beroende av pensionsspararnas kapital utan även erbjuder sina fonder till andra privatpersoner och institutionella investerare, utanför PPM.

Slopa kostnadsavdraget om ca 6 procent av det överförda beloppet (2018). Inför automatisk delning av intjänade PPM-rätter som ett förvalsalternativ vilket främjar en mer ekonomiskt jämställd fördelning av pension. De individer som aktivt önskar frånsäga sig har möjlighet att aktivt göra det.


11 korta:1. Skatten på pension?

Sänka.
 2. Skatten på arbete?

Sänka.
 3. Återinföra fastighetsskatten?

Nej.
 4. A-kassan?

Höja.
 5. Återinföra arvs- och förmögenhetsskatten?

Nej.
 6. Privatekonomi som ämne i grundskolan?

Nej.
 7. Ränteavdraget?

Trappa ner.
 8. Studiebidraget?

Behålla.
 9. Amorteringskravet?

Behålla.
 10. Föräldradagar man inte kan ge bort?

Färre.
 11. Föräldrapenningen?

Behålla.
 


 

Stort tack till Sverigedemokraterna och till alla er som bidragit med frågor till partierna. Glöm inte att rösta den 9 september!

Läs Liberalernas svar här >>

Läs Socialdemokraternas svar här >>

Läs Kristdemokraternas svar här >>

Läs Centerpartiets svar här >>

Christina Sahlberg, author

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom på Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och två år senare debuterade hon som författare med boken “Fixa din privatekonomi” på Roos & Tegnérs bokförlag. 2021 gav hon ut boken “Egen ekonomi” på samma förlag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi - till din brevlåda - varje vecka.

Vi har mottagit din anmälan till vårt nyhetsbrev. Du kan såklart avanmälan dig när du vill.

De senaste artiklarna

Visa alla artiklar

Relaterade artiklar


Läs vidare


Nästa artikel

Så vill Centerpartiet påverka din plånbok

5 minuters läsning

1. Vad har ni för planer för pensionärerna? Kommer ni att sänka skatten på pension? Finns det någon plan för att skatten på pension ska likställas med skatten på arbete? Centerpartiet vill höja pensionen för de pensionärer som har enbart garantipension eller låg inkomstpension...

Föregående artikel