• Jobbskatteavdraget höjs så att alla som arbetar får lägre skatt

 • Brytpunkten för statlig skatt höjs till 32050 kronor och medför lägre skatt för personer med månadsinkomst över 31 683 kr

 • Alla pensionärer födda före 1945 får lägre skatt p.g.a. högre grundavdrag

 • Garantipensionen sänks p.g.a. lägre prisbasbelopp

 • Inkomstpensionen sänks p.g.a. balanseringen inom pensionssystemet

 • Bostadstillägget höjs för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

 • Studiemedlen höjs


Vinnare:
Alla som arbetar och pensionärer får skattesänkning
Studenter får högre studiemedel
Personer med sjuk- och aktivitetsersättning får högre bostadstillägg

Förlorare:
De som är eller blir arbetslösa eller sjuka får inte något jobbskatteavdrag

Konsumentpriserna har gått ner och därför sjunker prisbasbeloppet till 42 400 kronor
Konsumentpriserna har gått ner under 2009 och därför sänks prisbasbeloppet nästa år med 400 kronor eller 0,9 procent jämfört med 2009 d.v.s. från 42 800 kronor till 42 400 kronor.

En del kommuner och landsting ändrar skatten
Skatten höjs i två landsting och 27 kommuner och sänks i ett landsting och två kommuner. Det är landstinget i Västernorrlands län som höjer skatten med 0,39 och landstinget i Gävleborgs län som höjer med 0,30. Landstinget i Södermanlands län sänker skatten med 0,20. Störst höjning av kommunalskatten får Oxelösunds kommun som höjer med en krona men där sänks landstingsskatten så höjningen slutar på 0,80. De enda kommuner som sänker kommunalskatten är Skurup och Sigtuna. Den genomsnittliga kommunalskatten i landet ökar från 31,52 till 31,56 procentenheter. Jag har i mina beräkningar inte tagit hänsyn till några kyrko- eller begravningsavgifter och inte heller till att eventuellt ändrad kommunal- eller landstingsskatt kan äta upp delar av regeringens skattesänkningar. I Alvesta kommun höjs skatten totalt sett med 0,90 och är den högsta höjningen i Sverige. Men även där får alla som tjänar under 41 300 kronor per månad någon liten sänkning då hela årets ökning av jobbskatteavdraget inte äts upp av den höjda kommunalskatten. De som bor i Alvesta och tjänar över 41 300 kronor får dock betala mer skatt 2010 än vad de gjorde 2009.

Alla som arbetar får högre jobbskatteavdrag
Jobbskatteavdraget höjs och medför lägre skatt för alla som arbetar. Det innebär för de allra flesta löntagare ett högre jobbskatteavdrag med 200 – 250 kronor per månad. Grundavdraget sjunker och ökar skatten med strax över 10 kronor per månad. Brytpunkten för statlig skatt höjs och medför lägre skatt för dem med månadsinkomst över 31 683 kr. Den nya brytpunkten blir 32 050 kronor. Det innebär att den som tjänar under 32 050 kronor i månaden nästa år slipper betala statlig skatt. Den s.k. värnskatten på fem procent tillkommer i år på månadsinkomster över 44 900 kronor. 2010 kan du tjäna upp till 45 433 kronor i månaden utan att betala värnskatt. På Skatteverkets hemsida hittar du skattetabeller där du kan se hur mycket skatt du ska betala 2010.

Personer med garantipension får lite mer pengar trots lägre pension
Garantipensionen som följer prisutvecklingen i samhället sänks p.g.a. lägre prisbasbelopp med 0,9 procent 2010. Det innebär att en ogift pensionär med garantipension som är född efter 1937 får sin pension sänkt från 7 597 kronor i månaden till 7 526 kronor d.v.s. med 71 kronor i månaden. Nu sänks skatten för pensionärer genom att det förhöjda grundavdraget blir lite högre. För en person med garantipension sänks skatten med 83 – 100 kronor per månad beroende på vilken kommunalskatt som tas ut. Vid en skatt på 31,52 procent blir det trots lägre pension enligt sänkningen ovan 39 kronor mer i plånboken per månad.

Pensionärer med inkomstpension får mindre pengar i plånboken trots sänkt skatt
Den statliga inkomstpensionen sänks nästa år med 3 procent på grund av deflation, svag inkomstutveckling och balanseringen inom pensionssystemet. För en ålderspensionär med 12 000 kronor i månaden sänks pensionen före skatt till 11 640 kronor i månaden 2010, d.v.s. en sänkning med 360 kronor i månaden. Efter skatt (31,52%) har samma pensionär i år 9 124 kronor i månaden. Skatten sänks 2010 med hjälp av det förhöjda grundavdraget och efter sänkningen av pensionen och sänkning av skatten får samma person ut 9013 kronor i månaden, d.v.s. 111 kronor mindre i månaden. Om ingen sänkning av pensionen genomförts hade skattesänkningen inneburit en förbättring med 134 kronor per månad. På en pension på 20 000 kronor i månaden sänks skatten med ca 200 kronor.
På Skatteverkets hemsida hittar du skattetabeller där du kan se hur mycket skatt du ska betala 2010. Är du född före 1945 och endast har pension hittar du dina skatteuppgifter i kolumn 2.

Personer med sjuk- och aktivitetsersättning får högre bostadstillägg
Bostadstillägget (BTP) för personer med sjuk- och aktivitetsersättning höjs. Gränsen för den högsta bostadskostnaden höjs från 4 500 kronor till 5 000 kronor och andelen av bostadskostnaden som ersätts höjs från 91 till 93 procent. En person med en hyra på 5 000 kronor eller mer får nästa år ett bidrag på 4 650 kronor mot högsta bidraget som idag är 4 095 kronor d.v.s. en förbättring på 555 kronor per månad. Den som har en hyra på 4 500 kronor får en förbättring på 90 kronor i månaden.

Studiemedlen höjs
Studerande får 1 januari 2010 totalt sett cirka 320 kronor mer i studiemedel. 12 kronor högre bidrag per månad och möjlighet att ta högre studielån med 308 kronor per månad. Både bidrag och studielån baseras på prisbasbeloppet och skulle ha sänkts om inte regeringen ökat beloppen. 1 januari 2010 blir studiebidraget 2 696 mot dagens på 2 684 kronor för en fyraveckors studieperiod. Lånedelen blir 5 444 mot dagens 5 136 kronor per fyraveckors period. (Man kan få studiemedel för maximalt 40 veckor per år.) Kostnaden för de höjda studiemedlen ska betalas av dem som nu jobbar genom att CSN tar ut en högre årsavgift och högre påminnelseavgifter för dem som betalar på gamla studielån. Expeditionsavgiften höjs från 100 kronor till 120 kronor per år och påminnelseavgiften från 120 kronor till 200 kronor. Med anledning av lägre prisbasbelopp 2010 sänks även det s.k. fribeloppet som en studerande kan tjäna utan att bidrag och lån sänks. Idag kan en studerande tjäna upp till 107 000 kronor utan att påverkas negativt. 2010 blir det beloppet 106 000 kronor. 2011 höjs fribeloppet med ca 30 000 kronor per år till ca 136 400 kronor. Studerar du 23 veckor på våren 2010 kan du utan påverkan tjäna upp till 45 050 kronor och om du studerar 17 veckor på hösten kan du tjäna upp till 60 950 kronor utan att få sänkt bidrag. Skolungdomar, studenter och andra kan under 2010 tjäna upp till 17 999 kronor utan att betala någon inkomstskatt alls.

Förändringar på fastighetsområdet
Den kommunala fastighetsavgiften 2009 är 0,75 procent av taxeringsvärdet eller maximalt 6 362 kronor. Den maximala avgiften höjs 2010 till 6 387 kronor. Fastighetsavgiften för småhus som saknar taxeringsvärde eller har taxeringsvärde under 50 000 kronor och tomtmark som är bebyggda med småhus på ofri grund (t.ex. arrendetomter) kommer att beskattas på samma sätt d.v.s. maximal avgift på 6 387 kronor. Taket för uppskovsbelopp sänks från 1 600 000 kronor till 1 450 000 kronor för försäljningar som sker efter 31 december 2009. Det särskilda tillägget som tas ut när ett preliminärt uppskov beskattas slopas. I stället tillkommer samma ränta som för vanliga uppskov. Glöm inte att ansöka om skattereduktion om du har köpt hustjänster 8 december 2008 – 30 juni 2009. För arbeten som utförs och betalas under 2010 måste du använda dig av fakturamodellen för att få rätt till skattereduktion när du köper husarbete.

Lägre energiskatter
Sedan 1994 sker en automatisk indexuppräkning av skatterna på energiområdet. Varje år ändras energi- och koldioxidskatterna med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen. 2010 sänks energi- och koldioxidskatterna då förändringen i konsumentprisindex (KPI) under perioden juni 2008 och juni 2009 minskat med 0,75 procent. Samtidigt höjer regeringen koldioxidskatten 2,5 öre per liter bensin inklusive moms. Det innebär att bensinskatten sänks med 2,5 öre per liter inklusive moms. Elskatten sänks med 0,25 öre per kWh inkl moms för oss i södra Sverige och 0,125 öre per kWh inkl. moms för personer som bor i Norrland.

Fordonsskatten på miljöbilar avskaffas de första fem åren
För att öka efterfrågan på miljöbilar avskaffas fordonskatten på miljöbilar med bättre miljöegenskaper de första fem åren. Det träder i kraft den 1 januari 2010, men gäller retroaktivt för bilar som tagits i bruk från och med den 1 juli 2009.

Tips från familjeekonomen

 • Gå igenom ditt sparande. Fyll på buffertsparandet inför framtiden.

 • Amortera och spara så att du klarar kommande räntehöjningar på lånen. Har du begärt skattejämkning när räntan var hög kan det vara en bra idé att ändra den så att du inte får restskatt.

 • Betala avgiften till a-kassan så att du har ett skydd om du blir arbetslös

 • Glöm inte att ansöka om skattereduktion om du har köpt hustjänster 8 december 2008 – 30 juni 2009

 • Kolla vilka val du har gjort för dina premiepensions- och tjänstepensionspengar

 • Anmäl ev. sambo som förmånstagare i ev. tjänstegrupplivförsäkring om du vill ha det så

 • Spara på energin, se tips på www.konsumentverket.se och ,
  https://www.energimyndigheten.se/energikalkylen

 • Kompetensutveckla dig så att du blir attraktiv på arbetsmarknaden

 • Njut av livet! Gör allt du kan för att hålla dig frisk, motionera och ät frukt och grönt


Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank