Snart har vi julen här och det mesta rör sig om att köpa julklappar, laga julmat, hitta fin gran och julstäda. Men innan nyårsklockorna ringer är det även bra om du städar din ekonomi och eventuellt gör vissa ändringar.

  • Många som sparar i aktier eller aktiefonder har under året fått se sitt sparkapital öka. Tänk på att du kan kvitta vinsten mot en förlust som tas fram under samma år. En kapitalförlust är enbart avdragsgill till 70 procent om den inte går att kvitta mot kapitalvinst som görs samma år. Du kan inte skjuta upp kvittningen till kommande år.


  • Utnyttja avdragsrätten vid inbetalning till ditt privata pensionssparande före årsskiftet. Det normalt högsta avdragsgilla beloppet för privatpersoner är 12 000 kronor. Om du saknar pensionsrätt i din anställning kan du få högre avdrag.


  • Passa på att se över ditt sparande och placeringen för din avtalspension och premiepension under ledigheten. Byt eventuellt till fonder som du tror kan ge högre avkastning.


  • Försäkringarna på familjemedlemmarna kan behöva uppdateras. Är försäkringsbeloppen och förmånstagare rätt och har försäkringarna rätt omfattning?Några privatekonomiska förändringar under nästa årDet blir inga större privatekonomiska förändringar under nästa år. Regeringen har i sin budgetproposition lagt förslag på ett reformutrymme på 13 miljarder för 2011. Det innebär framförallt skattesänkningar till pensionärer och höjt studiemedel till studenter. Rut- och Rot- avdrag ska också finnas kvar i nuvarande form. Men räkna med högre räntekostnader om du har rörlig ränta på dina lån.

Pensionärer
En tredje skattesänkning för pensionärer över 65 år införs nästa år, genom höjt grundavdrag. 2011 sjunker även inkomst och tilläggspensionerna genom den så kallade ”bromsen”, medan garantipensionen stiger. För garantipensionärer, de med lägst pension, betyder det cirka 200 kronor mer per månad efter skatt. Men nästa år går det i stort sätt jämt upp för de med högre pension eftersom pensionen sänks med ungefär lika mycket som skatten sänks.

Studenter
Studiemedlet höjs från och med andra halvåret 2011 med 116 kronor per vecka.

Ensamstående med barn
2012 höjs bostadsbidraget. Det skulle innebära för en ensamstående som har tre barn och tjänar 28 000 kronor per månad får en höjning med 600 kronor om hyran är 6 500 kronor.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar