Det finns anledning att tro att en sättning i marknaden står för dörren. SCB’s småhusbarometer visar på en blandad bild, där priserna på riksnivå stagnerat. Mäklare vittnar om att det tar längre tid att genomföra en försäljning. Det är alltså köparens marknad. Att räntan är på väg upp är säkert en orsak.

Omvärldsoro kan dock ändra på prognoserna framöver och leda till färre räntehöjningar, men samtidigt kan då en ökad oro leda till att hushållen inte konsumerar lika mycket. Blir hushållen försiktiga påverkar det även stora beslut, som husköp. Skulle priserna börja gå ned kan det bli en period då avvaktan leder till ännu lägre priser. Men det kan också innebära att säljarna blir färre. Med minskat utbud kan priserna hållas uppe.

En viss osäkerhet alltså och ingen anledning att ha bråttom vid ett köp. Det är viktigt att hitta rätt bostad och om man har för avsikt att bo kvar i många år så spelar prisförändringarna inte så stor roll, marknaden påverkar ju bostadspriserna överlag. Är det första bostadsköpet har det större betydelse och därför är kravet på en bra kontantinsats relevant. Det gör att vid ett prisfall och om man blir tvungen att sälja, effekten på den egna ekonomin inte blir lika svår att hantera.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank