Sålt aktier eller aktiefonder
Om du har sålt aktier eller aktiefonder kan du kvitta vinsten mot en förlust om den tas fram under samma år. En kapitalförlust är enbart avdragsgill till 70 procent om den inte går att kvitta mot kapitalvinst som görs samma år.

Pensionssparande
Utnyttja avdragsrätten vid inbetalning till ditt privata pensionssparande före årsskiftet. Det högsta avdragsgilla beloppet för privatpersoner är normalt 12 000 kronor. Om du saknar pensionsrätt i din anställning kan du få högre avdrag.

Skattejämkning
Kontrollera skattejämkningen så att den inte är för hög, annars finns risk att du får betala kvarskatt.

Undvik kostnadsränta
Om du får kvarskatt som är större än 20 000 kronor ska du sätta in summan senast den 13 februari för att slippa betala ränta på beloppet. Belopp därunder ska vara inbetalt till ditt skattekonto senast 3 maj.

Omfördelning av sparandet
I dessa turbulenta tider är det bra att gå igenom hur sparande har gått under året och eventuellt omplacera.

Några privatekonomiska förändringar under nästa år

Investeringssparkonto
Efter årsskiftet blir det möjligt att öppna investeringssparkonto. Om du tänker öppna ett Investeringssparkonto bör du fundera om det är fördelaktigt för dig att sälja nuvarande fonder för att lägga in pengarna på kontot. Antingen kan du låta kapitalet ligga kvar och börja nyspara på ett investeringssparkonto då behöver du inte betala skatt på den vinst du har i fonderna. Eller väljer du att sälja kan det vara bra att göra det före årsskiftet eftersom du då slipper betala den nya så kallade fondskatten som baseras på värdet i början av året.

Ändrad skatt för kapitalförsäkringar
I samband med införandet av investeringssparkonto kommer även beskattningen av kapitalförsäkring att höjas från 27 procent till 30 procent. Kapitalunderlaget ändras också nästa år och baseras på värdet vid årets ingång ökat med de insättningar som betalas in under året. Insättningar som inbetalas under andra halvan av året räknas enbart med till hälften. Statslåneräntan som fastställs den 30 november året före beskattningsåret kommer att gälla som beräkningsgrund.

Fondskatten
Fondskatten har tidigare tagits ut hos fondbolaget men kommer nu att betalas in av varje sparare. Det innebär att en intäkt automatiskt kommer att synas i deklarationen under inkomst av kapital, som är 0,4 procent av marknadsvärdet i fonden vid årets ingång. Intäkten ska beskattas med 30 procent. Fondskatten gäller för direktsparande i fonder, inte för sparande i kapitalförsäkring och investeringssparkonto.

Räntorna
Höjningarna för låneräntorna har kommit av sig och Länsförsäkringar tror på sänkning av reporäntan, vilket i sin tur påverkar kort bolåneränta. Även om inte hela sänkningen av reporäntan kommer att avspegla sig på bolåneräntan är det sannolikt att räntekostnaderna kommer att sjunka på korta bindningstiden. Osäkerheten är stor över ränteutvecklingen som till stor del är beroende av hur skuldkrisen i Europa kommer att hanteras.

Fastighetsavgiften
Maximala fatighetsavgiften höjs från 6 512 till 6 825 kronor. Avgiften räknas upp med inkomstbasbeloppet varje år.

Reseavdrag
Gränsen för när avdrag får göras höjs från 9 000 kronor till 10 000 kronor.

Uthyrning av bostad
Schablonavdraget vid andrahandsuthyrning av privatbostad eller hyreslägenhet höjs till 21 000 kronor per år.

Tobaksskatten höjs
Cigarettskatten höjs med cirka 8 procent, snusskatten med cirka 11 procent.

Sänkt moms
Momsen på restaurang- och cateringtjänster (utom alkohol) sänks från 25 till 12 procent. Vilket genomslag det får för matgäster är oklart.

Ålderspensionärer
Pensionärer med låg pension får bostadstillägget höjt med 170 kronor per månad.

Unga utan barn
Bostadsbidraget höjs genom att en större del av bostadskostnaden blir bidragsgrundande. För en student med fullt studiemedel och en hyra på drygt 3 600 kronor kan det innebära 200 kronor mer per månad.

Ändrade belopp för 2012
Prisbasbelopp: 44 000
Förhöjt prisbasbelopp: 44 900
Inkomstbasbelopp: 54 600

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar