Året 2011 var ett händelserikt år på många olika sätt. Mycket hände i omvärlden som också påverkade oss i Sverige och det blir mer tydligt hur sammankopplade och beroende vi är av varandra. Ser man rent privatekonomiskt tog bland annat räntorna en annan vändning än vi trodde i början av året. Från en bottennivå för drygt två år sedan steg bolåneräntorna men sjönk sedan i slutet av 2011 på grund av den djupa skuldkris i Europa som fick Sveriges Riksbank att sänka reporäntan.

Vi blev även påminda om vikten av att sprida sparandet då svenska börsen backade nästan 17 procent under året. Det blev en större tillbakagång än många trodde och sparandet minskade i värde, medan räntefonder gick bra.

Trenden med ständigt ökande bostadspriser bröts och vi fick en trögare marknad med avstannande och fallande priser. Bolånetaket, ökade räntekostnader samt en viss oro för arbetslöshet är en del av förklaringen. Priserna kommer sannolikt att sjunka lite till innan det vänder för att sedan troligen ge en sundare och mer hållbar utveckling på bostadsmarknaden framöver.

Vad kan vi förvänta oss under 2012
Generellt råder en fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen av krisen i Europa. Sverige exporterar en stor del till europeiska länder och därför beroende av att problemen reder ut sig på ett bra sätt. Inga större privatekonomiska förändringar ligger i korten men arbetslösheten väntas stiga under året vilket är ett hårt slag för dem som blir drabbade.

Positivt för alla låntagare är att vi får fortsatt låga räntor. I Riksbankens senaste prognos spås det att reporäntan ligger still på nuvarande nivå under året medan Länsförsäkringar tillsammans med många andra tror på ytterligare sänkningar. Det sätter press nedåt på bolåneräntorna som även påverkas av att bankernas upplåning blivit dyrare, vilket väger åt andra hållet.

En glädjande nyhet är det nya sparformen Investeringssparkontot (ISK). Det förenklar sparandet i börsrelaterade värdepapper och lämpar sig bra för sparande med något högre risk. Skatten tas ut genom en schablonskatt som baseras på statslåneräntan den 30 november året innan, vilket var låga 1,65 procent för 2011 och därför blir skattuttaget extra gynnsamt i år.

Som vanligt är det svårt att sia om framtiden och extra svårt är det i dessa tider med stor osäkerhet om vad som kommer att hända i omvärlden. När det råder osäkerhet är det klokt att skapa trygghet i sin privatekonomi. Det lönar sig ofta att se över alla delarna som lån, sparande, försäkringar och eventuella juridiska handlingar samt uppdatera dem efter nuvarande behov.

Några generella råd är:
  • Sprid sparandet över olika tillgångsslag och bygg upp en tillräckligt stor sparbuffert.

  • Kontrollera att du och din familj har tillräckligt ekonomiskt skydd om du blir arbetslös, blir långtidssjuk, råkar ut för ett olycksfall eller dödsfall.

  • Räkna på hur olika ränteändringar slår på räntekostnaden för bolånen och fundera på vilka bindningstider som känns bäst. Om man är högt belånad är amortering extra viktigt nu när bostadspriserna ser ut att sjunka under året.

  • Glöm inte heller bort att exempelvis testamente, samboavtal, äktenskapsförord eller förmånstagarförordnande kan undvika stora ekonomiska bekymmer om något tråkigt inträffar. Se därför till att juridiska handlingar blir skrivna, om det finns behov av det.


När du har koll på helheten slipper du få obehagliga överraskningar. Men förhoppningsvis kommer året att bjuda på en del positiva nyheter. God fortsättning på det nya året!

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar