Hej!
Vanligt rörligt elpris baseras på månadens genomsnittliga elpris på elbörsen Nord Pool oavsett när elhandelsbolaget köpt el. Ett volymvägt rörligt elpris baseras på elpriset timme för timme och multipliceras med hur stor mängd el elhandelsbolaget köpt varje timme. Detta ger ett viktat månadsmedelpris.

Förklaringen till att fler och fler elbolag går över till att låta kunderna betala volymvägt elpris är att det stämmer bättre överens med elhandelsbolagets verkliga inköpskostnad. Såvitt jag vet har detta inte inneburit att det blivit dyrare för oss konsumenter.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank