Hej Johanna
Jag kan inte svara på vad som är bäst för dig eftersom det beror på många olika faktorer och din egen uppfattning. Utan att göra någon värdering så kan jag däremot svara att de två bolagen skiljer sig åt i ett avseende, Nordea Liv och Pension är ett vinstutdelande bolag, medan AMF är ett ömsesidigt bolag. Ett vinstutdelande bolag får dela ut vinst till aktieägarna, som å andra sidan står risken för att behöva skjuta till kapital om så krävs. I ett ömsesidigt bolag fördelas såväl vinster som förluster mellan de försäkrade. Du kan gå in på www.konsumenternas.se för att läsa mer om de olika försäkringsbolagen.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension