Tilläggspension, som tidigare hette Allmän tilläggspension (ATP), tillhör den allmänna pensionen och tjänas in oavsett hos vilken arbetsgivare du har varit anställd. Tjänstepensionen är ett komplement till allmän pension och tjänas in enligt de bestämmelser som gäller hos respektive arbetsgivare. I de flesta fall är tjänstepensionen kollektivavtalad. Tilläggspension betalas alltid ut oberoende av tjänstepension. Däremot så samordnades äldre tjänstepensionssystem inom offentlig sektor med allmän pension, t ex tilläggspension. Utan att ha mer information om just dina förhållanden är det svårt att svara på din fråga. Jag anar också att du kanske har blandat ihop begreppen tilläggspension och tjänstepension. Jag råder dig att kontakta


Pensionsmyndigheten gällande din allmänna pension och det tjänstepensionsinstitut som var kopplat till din senaste anställning.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension