Om du anlitar ett bolag och vill gå med ”vinst” så krävs det att förvaltningen ger högre avkastning jämfört med den som du skulle ha fått vid egen förvaltning. Eftersom det inte går att förutsäga framtida avkastning är det svårt att i förväg ha en uppfattning om relationen mellan kostnad och värde.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension