Det finns inget generellt svar på din fråga eftersom det bör tas hänsyn till en mängd olika individuella faktorer, t ex anställningsförhållanden, boendesituation, inkomster och utgifter, övrigt sparande m m. Det som kan sägas är att det är alltid är bra med såväl ett buffertsparande som ett långsiktigt sparande. Genom att bl a fundera på ovanstående faktorer kommer du förhoppningsvis själv fram till ett svar på vad som är lämpligt för dig.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension