Hej!

Det allra viktigaste är att du vet vem du gör affärer med, att det är en person som du känner och litar på. Lika viktigt är det att du verkligen förstår vad avtalet innebär. Är något oklart eller verkar konstigt ska du avstå från att ingå avtal.

Se till att ni upprättar ett skriftligt avtal. Det är bra av flera skäl: 1) det minskar risken för oklarheter och missförstånd 2) det minskar risken för att lånet beskattas som inkomst när lånesumman förs över till ditt konto i Sverige och 3) det ökar dina möjligheter att få igenom ränteavdrag för dina ränteutgifter.

Du behöver alltså kunna bevisa för Skatteverket att du har tagit ett lån. Det gör du enklast genom att ha ett skriftligt låneavtal, låta lånesumman gå in på ditt bankkonto och göra alla räntebetalningar och amorteringar från samma bankkonto. Då är det lätt att se helheten bara genom att titta på låneavtalet och bankkontoutdraget.

Du får göra avdrag för ränteutgifter på sammas sätt som för lån du tagit i Sverige. Eftersom din långivare förmodligen inte kommer att skicka in en kontrolluppgift till Skatteverket får du själv fylla i långivarens namn, adress och eventuella personnummer när du deklarerar.

Tänk på att du tar en valutarisk om du lånar pengar i utländsk valuta eftersom valutakursen kan ändras så att lånet blir dyrare. Ett exempel: Ett lån på 300 000 svenska kronor motsvarade 2012-08-12 ungefär 36 675 Euro. Fyra månader senare, 2012-12-12, var valutakursen förändrad så att 36 675 Euro motsvarade lite drygt 317 000 svenska kronor. Grundprincipen är att ha lån i samma valuta som man har inkomster.

Hälsningar
Bodil Hallin, Familjeekonom Ikano Bank