Det mest ekonomiska på lång sikt för en villa med en elförbrukning på ca 25.000 kWh/år är att installera bergvärme eftersom det sänker energikostnaderna och höjer värdet på huset. Det förutsätter dock att man kan ta investeringen på 100.000-200.000 kr. Det bästa för miljön är enligt mig fjärrvärme så om du bor i ett område där du har möjlighet att få fjärrvärme indraget och vill värna om miljön, både lokalt och globalt, så skall du definitivt välja fjärrvärme.

Joakim Ottander
Energiexpert
Exibea