Då har du redan idag ett bra uppvärmningssystem. En sak du kan göra är att utföra en service på termostaterna i ditt vattenburna system. Det finns mycket energi att spara på att fintrimma systemet så inte värme går till spillo. Utöver uppvärmningen skulle jag satsa på att modernisera belysningen (som är en större energibov än vad många känner till). Det finns idag riktigt bra lågenergibelysning. Halogenspottar och glödlampor är på väg bort och är inte att rekommendera.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ