Båda varianterna kategoriseras som luftvärmepumpar och nyttjar den energi som finns i utomhusluften.

Generellt sett är en luftvärmepump för luft/luft ett bra komplement till ett redan eluppvärmt hus utan vattenburet värmesystem. Det är exempelvis därför som luft/luft är så populärt att installera i äldre fritidshus.

Om man däremot har ett befintligt vattenburet system skall man utan tvekan satsa på luft/vatten (eller kanske till och med en berg-, jord- eller sjövärmepump). Eftersom denna typ av luftvärmepump förser husets befintliga värmesystem med energi så sprids värmen till alla rum vilket ger en större besparingsmöjlighet än med en luftvärmepump för luft/luft. Luftvärmepumpen för luft/vatten kan dessutom värma tappvarmvatten och därigenom även spara på denna uppvärmningskostnad. Till skillnad från luft/luft sker värmedistributionen ljudlöst via det ordinarie värmesystemet istället för en ljudalstrande fläktdel.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ