Från och med 1 oktober i år höjs sjuk- och aktivitetsersättningen från 64 till 64,7 procent av det som kallas antagandeinkomsten, alltså den genomsnittliga inkomsten några år före det att sjukskrivningen inleddes. Höjningen ger ett ganska litet tillskott i kassan, det handlar om ungefär 100 kronor i månaden efter skatt för den som har en antagandeinkomst på 25 000 kronor i månaden.