Ja, det finns faktiskt en liten möjlighet under förutsättning att det handlar om ett väsentligt belopp och att behovet av pengarna är angeläget. Vad menas då med det? Jo, skatteåterbäringen ska vara minst 8 900 kronor (0,2 prisbasbelopp). Med ett angeläget behov menas att pengarna behövs för att täcka begravningskostnader i familjen, för att betala skulder som gått till Kronofogden för indrivning eller för att betala skatteskulder som är på väg till Kronofogden. Ansökan om utbetalning görs på blankett SKV 4318.

Bästa hälsningar
Bodil Hallin, familjeekonom Ikano Bank