Det finns snittbelopp som 13-åringar får i månadspeng på runt 400 kronor baserat på tillfrågade föräldrar. Men det är naturligtvis upp till varje familj att komma fram till vad som är rimligt. Dessutom komma fram till vilka kostnader som ungdomen själv ska stå för. Är månadspengen högre kanske vissa kläder och andra utgifter ska ingå.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar