Hej!

Vecko- eller månadspeng är ett bra sätt att tidigt få barn att förstå pengarnas värde, att spara och prioritera. Rekommendationer på beloppet tycker jag att man ska se som riktlinjer och anpassa efter sin egen ekonomiska situation. Jag tycker månadspengen kan variera beroende på hur den ska användas. Är tanken att hela månadspengen ska konsumeras tycker jag en rimlig nivå är runt 100-150 kr, men om en viss del även ska gå till sparande tycker jag att 200-250 kr är en bra riktlinje. Många föräldrar jobbar också med prestationsbaserad månadspeng för att skapa en förståelse för relationen mellan arbete och ersättning.

Lycka till!