Ett ISK schablonbeskattas vilket innebär att du betalar en årlig skatt som baseras på värdet på samtliga tillgångar på kontot. Alltså både aktier och fonder men även kontanter. Du bör ha en förväntad avkastning som överstiger 1,25% per år just nu för att det ska vara lönsamt. Men räkna gärna några procentenheter till för att ha marginal över tid.

Då man vanligtvis inte får någon ränta på oplacerade pengar på ett ISK så kan det vara klokt att vänta med insättningen till dess att pengarna ska placeras. Annars betalar du skatt på oplacerade pengar som ju inte arbetar och därmed inte ger någon förväntad avkastning heller. Du kan såklart ta ut pengar du behöver men undvik att ta ut och sätta in pengar i onödan då dessa insättningar också adderar till skatteunderlaget.