Eftersom priset på din nya bostad var lägre än försäljningspriset på din gamla bostad får du inte uppskov på hela beloppet. Det spelar ingen roll om du behövt låna pengar eller belåna aktier. Skatteverket har en formel för hur man räknar ut detta:

Din vinst x din del av inköpspriset/(din del av försäljningspriset minus din del av försäljningsutgifterna)

Exempel (påhittade siffror utifrån den information Gunvor angett):

Du är ensam ägare av bostaden som såldes och bostaden du köpte. Bostaden du sålde 2017 köptes för 300 000 kr en gång i tiden och du har haft försäljningsutgifter på 81 900 kr. Du sålde bostaden för 7 200 000 kr. Ny bostad köptes för 5 000 000 kr och du är även ensam ägare till denna.

Din vinst blir 7 200 000 – 300 000 – 81 900 = 6 818 100
Vinstskatt 22% = 6 818 100 x 0,22 = 1 499 982 kr.

Du kan begära uppskov på beloppet:
6 818 100 x 5 000 000 / (7 200 000 – 81 900) = 4 789 269

Du behöver betala in vinskatt på beloppet 6 818 100 – 4 789 269 = 2 028 831

Vinstskatt som måste betalas in: 2 028 831 x 0,22= 446 342

Uppskov som du kan begära omprövning av deklaration och få återbetalning av vinstskatt: 4 789 269 x 0,22= 1 053 639