Det stämmer att du som hyresgäst oftast kan påverka din elräkning i mindre grad än vad en person som äger sin fastighet. Dock brukar elförbrukningen i lägenheter vara ganska liten i jämförelse om man bor i hus och därför inte påverkas i samma grad av höjda elpriser.

Som jag förstår har du din tv kopplat till ett grenuttag och då kommer givetvis även denna förbruka ström om den inte går att slå av och om apparaterna kopplade till denna inte är helt avstängda. Beroende på vilka apparater du har i din lägenhet och hur gamla dom är drar de olika ström i standby läge. Oftast är det dock väldigt liten mängd om apparaterna är av nyare sort. Då handlar det om ca 1-3% av apparatens totala förbrukning vilket ofta handla om några tiotals ören per månad.