I någorlunda modern tid, åtminstone sedan 1984, var IT-kraschen den period där börsen sjönk allra djupast och tog längst tid på sig att återhämta sig. Dock är det viktigt att komma ihåg var man kommer ifrån. Börsen steg rejält under 1980 talet trots hög inflation och flertalet devalveringar. Under hela 1990-talet steg börsen +22% i snitt och avslutade årtiondet med en uppgång på +71% år 1999 innan IT-boomen istället blev IT-kraschen med start 7 mars 2000.

Nedgången blev djup. Börsen sjönk -73% exklusive utdelning under 947 dagar. Dock bör man komma ihåg att nationalklenoden Ericsson utgjorde 48% av börsindex innan kraschen. Ericsson tappade -99% av sitt börsvärde från högstanivån vilket var en dramatisk utveckling. Efter denna nedgång tog det faktiskt ända fram till januari 2015 innan OMXS30 hade återhämtat nedgången. Men återhämtningen gick betydligt fortare om vi räknar med återinvesterad utdelning. Dessvärre är det lite svårare att få tag på de siffrorna.