Hej!

Skuldsanering är till för dig som inte klarar av att betala dina skulder. Du betalar av dina skulder enligt en förutbestämd plan under ett antal år för att sedan bli skuldfri. Man får räkna med att leva på väldigt lite pengar till och med existensminimum. Skuldsanering är ingen ”quick fix” för dig som har utmaningar att betala dina räkningar, utan du ska ha försökt komma ur situationen innan du ansöker.

För att ansöka om skuldsanering måste du vara folkbokförd i Sverige och ha din hemvist här. Bedömningen är individuell, men ett krav för att få skuldsanering är att du är kvalificerat insolvent, vilket betyder att du inte har förmågan att betala tillbaka dina skulder inom en överskådlig tid. Har du en gång haft skuldsanering kan du inte få det igen.

Ansökan gör du digitalt på Kronofogdens hemsida.

Lycka till!