Negativa elpriser - hur fungerar det?

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
3 minuters läsning
Negativa elpriser - hur fungerar det?

Varför blir elpriset negativt, blir elen billigare för alla då och kan man tjäna pengar på det? Och vad händer med min sålda solel?

I söndags (16/7) gav frisk vind och bra leverans av den kraftigt utbyggda solkraften negativa elpriser i flera länder i Europa. I Sverige hade alla elområden negativa elpriser (spotpriser) under söndagen.

Hur kan elpriset bli negativt?

Priset på el beror på tillgång och efterfrågan. Och i och med att el inte kan lagras på samma sätt som andra råvaror så har elmarknaden mycket större prisvariationer än andra varor. När tillgången är hög och efterfrågan är låg så sjunker priset. När elproduktionen är högre än förbrukningen, och den inte går att transporteras vidare eller lagras, uppstår negativa priser.

Är det vanligt med negativa elpriser?

Negativa elpriser har varit ett sällsynt fenomen i Sverige. I februari 2020 såg vi negativa elpriser för första gången och under hösten 2022 inträffade det igen ett antal gånger. Under maj månad i år hade vi negativa elpriser under cirka 90 timmar i elområde 1, 2 och 3. I elområde 4 förekom negativa elpriser under 31 timmar.

Kan producenterna inte bara sluta att producera el när efterfrågan är låg?

Ofta finns det höga start- och stoppkostnader för kraftverk vilket gör det olönsamt att stoppa produktionen även om de producerar med förlust under vissa timmar. Dessutom kan vissa subventioner och intäkter för försäljning av miljövärden göra att det fortfarande kan vara lönsamt att producera el även om producenten måste betala för att bli av med elen.

Är negativa elpriser bra för alla konsumenter?

  • För dig med ett fast elavtal så påverkar variationer i elpriset dig inte alls i och med att du betalar ett fast pris per kWh under avtalsperioden.
     
  • Har du ett månadsavtal/rörligt pris så påverkas du inte direkt eftersom du betalar ett genomsnittligt pris för månaden. Dock blir ditt genomsnittliga pris som du betalar lägre vid lägre och/eller negativa elpriser.
     
  • Om du har timprisavtal så påverkas du direkt av negativa elpriser. Om du kan tajma din elanvändning och till exempel ladda elbilen eller köra dina maskiner som drar mycket el när elpriset är som lägst/negativt kan du spara mycket pengar.

Kan du tjäna pengar på negativa elpriser?

Det pris du betalar för din el består av spotpriset, dvs priset på elbörsen nordpool, och påslag i form av bland annat kostnader för elcertifikat, skatt och moms. Så även om elpriset är negativt kommer din elkostnad inte att vara det. Däremot kommer ditt totala pris bli lägre under dessa timmar om du har timprisavtal.

Kan vi förvänta oss fler perioder av negativa elpriser framöver?

Ju högre andel oplanerbar produktion som finns i systemet, till exempel vindkraft, desto högre sannolikhet finns det för perioder av negativa elpriser. I Sverige är det ovanligt med negativa elpriser på grund av en relativt liten del oplanerbar produktion. I till exempel Danmark och Tyskland är det betydligt mer vanligt.

Behöver jag betala för min sålda solel när elpriserna är negativa?

När du säljer din överskottsel till spotpris kan du behöva betala när elpriserna är negativa. Men som mikroproducent får du en skattereduktion på 60 öre per såld kWh och kan dessutom ansöka om ersättning för nätnyttan din producerade el gör hos ditt nätbolag. Tillsammans gör detta att du troligtvis fortsatt tjänar på att sälja din överskottsel. Så stäng inte av dina solceller vid negativa elpriser. Du tjänar fortfarande på att använda din egenproducerade el istället för att köpa elen och spotpriset måste vara på minus drygt 60 öre eller lägre för att din försäljning ska bli en förlustaffär.

Lästips:

Solceller - Bra saker att veta om solpaneler

När är elen billigast på dygnet? (guide)

Timpris på el - Så fungerar ett timprisavtal

Välj...

Månadspriset beräknas utifrån snittförbrukningen 20 000 kWh/år.
Bolag
Månadspris
Öre/kWh
Timpris varierar per timme och rörligt pris är en genomsnittlig kostnad som justeras periodiskt. Med fast pris låser du in en specifik kostnad per kWh. Alla tre har ofta fasta avgifter och beräknas utifrån din faktiska förbrukning.
Stockholms Elbolag
Stockholms Elbolag

Stockholms Elbolag

Stockholms elbolag är ett oberoende elbolag utan elproduktion och elnät med över 50 000 elkunder. Vi erbjuder alla kunder förnybar el och kostnadsfri samlingsfaktura på el och elnät. Varmt välkommen som kund hos Stockholms Elbolag - hela Sveriges elbolag!

Till sidan

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 610 kr 96,62 öre Till sidan
Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Vårt mål är ett Sverige som drivs av 100 % förnybar energi. Därför säljer vi bara 100 % förnybar kraft, och satsar så mycket vi orkar på investeringar och forskning. Det kommer bli bra. I alla våra erbjudanden får du alltid 100% förnybar el utan extra kostnad. Vi har fått utmärkelsen energibranschens bästa kundservice flera år i rad. Det ska var enkelt att vara kund hos oss!

Till sidan
El från vattenkraft

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

El från vattenkraft
1 365 kr 81,87 öre Till sidan
Telinet Energi
Förnyelsebar el

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 259 kr 75,54 öre
Motala Energi

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 259 kr 75,54 öre
E.ON Energilösningar AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 261 kr 75,64 öre
Cheap Energy

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 281 kr 76,84 öre
Svealands Elbolag

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 309 kr 78,54 öre
Vattenfall

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 316 kr 78,98 öre
Svekraft

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 362 kr 81,72 öre
Karlstads Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 385 kr 83,12 öre
Karlshamn Energi
Förnyelsebar el
1 387 kr 83,20 öre
Upplands Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 398 kr 83,86 öre
Kungälv Energi
Förnyelsebar el
1 403 kr 84,17 öre
GodEl

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

1 404 kr 84,24 öre
SEVAB Strängnäs Energi 1 410 kr 84,57 öre
Eskilstuna Energi & Miljö
Övrig miljöel
1 410 kr 84,57 öre
Hallstaviks Elverk 1 418 kr 85,10 öre
Bengtsfors Energi
El från vattenkraft
1 420 kr 85,19 öre
Luleå Energi
Förnyelsebar el
1 422 kr 85,34 öre
Boo Energi
Övrig miljöel
1 440 kr 86,39 öre
Lerum Energi
Förnyelsebar el
1 442 kr 86,54 öre
MälarEnergi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

El från vattenkraft

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 443 kr 86,58 öre
Jönköping Energi
Förnyelsebar el
1 448 kr 86,90 öre
Eksjö Energi
Förnyelsebar el
1 449 kr 86,93 öre
Vimmerby Energi & Miljö AB
Förnyelsebar el
1 450 kr 86,98 öre
Ale El

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 450 kr 87,00 öre
Tranås Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 453 kr 87,18 öre
Kraftringen Energi
Förnyelsebar el
1 455 kr 87,31 öre
Vaggeryds Energi AB 1 456 kr 87,38 öre
Njudung Energi 1 457 kr 87,40 öre
Tibber
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 457 kr 87,41 öre
Härryda Energi Elhandel
Förnyelsebar el
1 457 kr 87,43 öre
Borlänge Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 463 kr 87,75 öre
Falu Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 464 kr 87,85 öre
Varbergsortens Elkraft
Förnyelsebar el
1 466 kr 87,98 öre
Kalmar Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 466 kr 87,99 öre
Linde Energi
Förnyelsebar el
1 468 kr 88,10 öre
Bodens Energi
Förnyelsebar el
1 475 kr 88,48 öre
Öresundskraft
Förnyelsebar el
1 477 kr 88,61 öre
Kristinehamns Energi
El från vattenkraft
1 484 kr 89,05 öre
Oskarshamn Energi
Övrig miljöel
1 488 kr 89,29 öre
Fortum
Övrig miljöel
1 489 kr 89,32 öre
Umeå Energi
Förnyelsebar el
1 492 kr 89,53 öre
Karlskoga Energi & Miljö AB
Förnyelsebar el
1 493 kr 89,58 öre
Mölndal Energi
Förnyelsebar el
1 493 kr 89,60 öre
Nossebro Energi
El från vattenkraft
1 494 kr 89,66 öre
Tibro Energi 1 497 kr 89,83 öre
Hjo Energi AB 1 497 kr 89,83 öre
Grästorp Energi
Förnyelsebar el
1 498 kr 89,90 öre
Varberg Energi
Förnyelsebar el
1 499 kr 89,96 öre
Sollentuna Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 500 kr 89,98 öre
Telge Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
1 500 kr 90,02 öre
Gävle Energi
Förnyelsebar el
1 501 kr 90,03 öre
Bixia

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 501 kr 90,04 öre
Norrtälje Energi
El från vattenkraft
1 501 kr 90,09 öre
VänerEnergi
El från vattenkraft
1 501 kr 90,09 öre
Tidaholms Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 501 kr 90,09 öre
7H Kraft 1 502 kr 90,13 öre
Herrljunga Kraft 1 502 kr 90,13 öre
Billinge Energi
Övrig miljöel
1 502 kr 90,13 öre
Kvänum Energi
Förnyelsebar el
1 506 kr 90,38 öre
Uddevalla Energi AB
Förnyelsebar el
1 507 kr 90,43 öre
Kinnekulle Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 510 kr 90,59 öre
VB Energi 1 521 kr 91,28 öre
Lysekils Energi Vind AB
Förnyelsebar el
1 522 kr 91,33 öre
Fyrfasen Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 530 kr 91,83 öre
Göteborg Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
1 542 kr 92,53 öre
Gislaved Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 548 kr 92,88 öre
BestEl
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 558 kr 93,48 öre
Borås Elhandel

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 560 kr 93,58 öre
Greenely
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 561 kr 93,67 öre
Skånska Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 563 kr 93,76 öre
Alingsås Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 565 kr 93,93 öre
Falkenberg Energi
Bra miljöval-märkt el
1 571 kr 94,25 öre
Mellanskånes Kraft
Förnyelsebar el
1 573 kr 94,36 öre
Näckåns Energi 1 577 kr 94,63 öre
HEM - Halmstads Energi och Miljö AB
Förnyelsebar el
1 580 kr 94,78 öre
Almnäs Elhandel 1 603 kr 96,20 öre
Värnamo Energi AB
Förnyelsebar el
1 607 kr 96,42 öre
Affärsverken
Förnyelsebar el
1 622 kr 97,35 öre
Nordic Green Energy
Förnyelsebar el
1 627 kr 97,64 öre
Sundsvall Energi 1 755 kr 105,33 öre
Gotlands Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
1 982 kr 118,90 öre

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Du kan få tusenlappar om ditt flyg blir försenat eller inställt

7 minuters läsning

Trots krympande marginaler, höga räntor och inflation är det många hushåll som väljer att förlägga en del av sin semester utomlands. Varje år drabbas hundratals resenärer av försenade och inställda flyg och många minns det flygk...

Föregående artikel
Har bankerna höjt sparräntan med lika mycket som de har höjt boräntan?
1 minuts läsning