Negativa elpriser - hur fungerar det?

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
3 minuters läsning
Negativa elpriser - hur fungerar det?

Varför blir elpriset negativt, blir elen billigare för alla då och kan man tjäna pengar på det? Och vad händer med min sålda solel?

I söndags (16/7) gav frisk vind och bra leverans av den kraftigt utbyggda solkraften negativa elpriser i flera länder i Europa. I Sverige hade alla elområden negativa elpriser (spotpriser) under söndagen.

Hur kan elpriset bli negativt?

Priset på el beror på tillgång och efterfrågan. Och i och med att el inte kan lagras på samma sätt som andra råvaror så har elmarknaden mycket större prisvariationer än andra varor. När tillgången är hög och efterfrågan är låg så sjunker priset. När elproduktionen är högre än förbrukningen, och den inte går att transporteras vidare eller lagras, uppstår negativa priser.

Är det vanligt med negativa elpriser?

Negativa elpriser har varit ett sällsynt fenomen i Sverige. I februari 2020 såg vi negativa elpriser för första gången och under hösten 2022 inträffade det igen ett antal gånger. Under maj månad i år hade vi negativa elpriser under cirka 90 timmar i elområde 1, 2 och 3. I elområde 4 förekom negativa elpriser under 31 timmar.

Kan producenterna inte bara sluta att producera el när efterfrågan är låg?

Ofta finns det höga start- och stoppkostnader för kraftverk vilket gör det olönsamt att stoppa produktionen även om de producerar med förlust under vissa timmar. Dessutom kan vissa subventioner och intäkter för försäljning av miljövärden göra att det fortfarande kan vara lönsamt att producera el även om producenten måste betala för att bli av med elen.

Är negativa elpriser bra för alla konsumenter?

  • För dig med ett fast elavtal så påverkar variationer i elpriset dig inte alls i och med att du betalar ett fast pris per kWh under avtalsperioden.
     
  • Har du ett månadsavtal/rörligt pris så påverkas du inte direkt eftersom du betalar ett genomsnittligt pris för månaden. Dock blir ditt genomsnittliga pris som du betalar lägre vid lägre och/eller negativa elpriser.
     
  • Om du har timprisavtal så påverkas du direkt av negativa elpriser. Om du kan tajma din elanvändning och till exempel ladda elbilen eller köra dina maskiner som drar mycket el när elpriset är som lägst/negativt kan du spara mycket pengar.

Kan du tjäna pengar på negativa elpriser?

Det pris du betalar för din el består av spotpriset, dvs priset på elbörsen nordpool, och påslag i form av bland annat kostnader för elcertifikat, skatt och moms. Så även om elpriset är negativt kommer din elkostnad inte att vara det. Däremot kommer ditt totala pris bli lägre under dessa timmar om du har timprisavtal.

Kan vi förvänta oss fler perioder av negativa elpriser framöver?

Ju högre andel oplanerbar produktion som finns i systemet, till exempel vindkraft och vattenkraft, desto högre sannolikhet finns det för perioder av negativa elpriser. I Sverige är det ovanligt med negativa elpriser på grund av en relativt liten del oplanerbar produktion. I till exempel Danmark och Tyskland är det betydligt mer vanligt.

Behöver jag betala för min sålda solel när elpriserna är negativa?

När du säljer din överskottsel till spotpris kan du behöva betala när elpriserna är negativa. Men som mikroproducent får du en skattereduktion på 60 öre per såld kWh och kan dessutom ansöka om ersättning för nätnyttan din producerade el gör hos ditt nätbolag. Tillsammans gör detta att du troligtvis fortsatt tjänar på att sälja din överskottsel. Så stäng inte av dina solceller vid negativa elpriser. Du tjänar fortfarande på att använda din egenproducerade el istället för att köpa elen och spotpriset måste vara på minus drygt 60 öre eller lägre för att din försäljning ska bli en förlustaffär.

Lästips:

Solceller - Bra saker att veta om solpaneler

När är elen billigast på dygnet? (guide)

Timpris på el - Så fungerar ett timprisavtal

Välj...
Chevron Down icon

Månadspriset beräknas utifrån snittförbrukningen 20 000 kWh/år.
Bolag
Månadspris
Öre/kWh
Månadspriset baseras på en snittförbrukning och beräknas utifrån en sammanslagning av priset per kWh och fasta avgifter.
Stockholms Elbolag
Stockholms Elbolag

Stockholms Elbolag

Stockholms elbolag är ett oberoende elbolag utan elproduktion och elnät med över 50 000 elkunder. Vi erbjuder alla kunder förnybar el och kostnadsfri samlingsfaktura på el och elnät. Varmt välkommen som kund hos Stockholms Elbolag - hela Sveriges elbolag!

Till sidan Open In New icon

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 141 kr 68,47 öre Till sidan Chevron Right icon
Greenely
Greenely

Greenely

Elbolaget som vill hjälpa sina kunder minska sin kostnad på riktigt. Med bland annat hemautomation för elbilsladdning och direkt feedback på hur du presterar minskar du både din användning och elpriset.

Till sidan Open In New icon
Övrig miljöel
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

812 kr 48,72 öre Till sidan Chevron Right icon
Telinet Energi
Förnyelsebar el

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

797 kr 47,82 öre
E.ON Energilösningar AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

798 kr 47,86 öre
Cheap Energy

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

805 kr 48,32 öre
Svealands Elbolag

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

845 kr 50,70 öre
Telge Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
897 kr 53,80 öre
Kungälv Energi
Förnyelsebar el
900 kr 53,99 öre
Karlshamn Energi
Förnyelsebar el
906 kr 54,38 öre
Vattenfall

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
913 kr 54,75 öre
Upplands Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

929 kr 55,71 öre
Hallstaviks Elverk 935 kr 56,09 öre
Bengtsfors Energi
El från vattenkraft
949 kr 56,94 öre
Karlskoga Energi & Miljö AB
Förnyelsebar el
950 kr 57,01 öre
Vimmerby Energi & Miljö AB
Förnyelsebar el
953 kr 57,15 öre
Njudung Energi 955 kr 57,28 öre
Luleå Energi
Förnyelsebar el
959 kr 57,55 öre
Boo Energi
Övrig miljöel
966 kr 57,95 öre
Fortum
Övrig miljöel
967 kr 58,04 öre
7H Kraft 971 kr 58,25 öre
Billinge Energi
Övrig miljöel
971 kr 58,25 öre
Herrljunga Kraft 971 kr 58,25 öre
Ale El

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
972 kr 58,33 öre
Lerum Energi
Förnyelsebar el
976 kr 58,55 öre
Vaggeryds Energi AB 985 kr 59,13 öre
SEVAB Strängnäs Energi 986 kr 59,18 öre
Eskilstuna Energi & Miljö
Övrig miljöel
986 kr 59,18 öre
Härryda Energi Elhandel
Förnyelsebar el
990 kr 59,40 öre
Kraftringen Energi
Förnyelsebar el
1 006 kr 60,36 öre
Linde Energi
Förnyelsebar el
1 007 kr 60,43 öre
Kvänum Energi
Förnyelsebar el
1 018 kr 61,08 öre
Tibro Energi 1 018 kr 61,09 öre
Hjo Energi AB 1 018 kr 61,09 öre
Karlsborgs Energi AB
Övrig miljöel
1 018 kr 61,09 öre
Skellefteå Kraft

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

El från vattenkraft
1 020 kr 61,21 öre
Nossebro Energi
El från vattenkraft
1 023 kr 61,36 öre
Bixia

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 024 kr 61,45 öre
GodEl

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

1 025 kr 61,49 öre
Norrtälje Energi
El från vattenkraft
1 029 kr 61,71 öre
Öresundskraft
Förnyelsebar el
1 030 kr 61,80 öre
Oskarshamn Energi
Övrig miljöel
1 033 kr 62,00 öre
Mölndal Energi
Förnyelsebar el
1 035 kr 62,08 öre
Grästorp Energi
Förnyelsebar el
1 035 kr 62,09 öre
Varbergsortens Elkraft
Förnyelsebar el
1 037 kr 62,23 öre
Karlstads Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 044 kr 62,65 öre
Borlänge Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 046 kr 62,75 öre
Uddevalla Energi AB
Förnyelsebar el
1 046 kr 62,76 öre
Näckåns Energi 1 047 kr 62,81 öre
VB Energi 1 048 kr 62,89 öre
Gotlands Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
1 051 kr 63,04 öre
OKQ8
Förnyelsebar el

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 052 kr 63,14 öre
Gislaved Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 079 kr 64,75 öre
Göteborg Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

El från vattenkraft
1 081 kr 64,85 öre
Eksjö Energi
Förnyelsebar el
1 087 kr 65,20 öre
Falu Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 089 kr 65,35 öre
Borås Elhandel

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 090 kr 65,42 öre
Fyrfasen Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 091 kr 65,45 öre
Jönköping Energi
Förnyelsebar el
1 093 kr 65,56 öre
Sollentuna Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 109 kr 66,55 öre
MälarEnergi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

El från vattenkraft

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 109 kr 66,56 öre
Umeå Energi
Förnyelsebar el
1 111 kr 66,65 öre
Värnamo Energi AB
Förnyelsebar el
1 112 kr 66,69 öre
Kalmar Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 122 kr 67,30 öre
Lysekils Energi Vind AB
Förnyelsebar el
1 133 kr 67,98 öre
Alingsås Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 135 kr 68,09 öre
Almnäs Elhandel 1 141 kr 68,46 öre
Bodens Energi
Förnyelsebar el
1 143 kr 68,60 öre
VänerEnergi
El från vattenkraft
1 146 kr 68,78 öre
Tidaholms Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 146 kr 68,78 öre
Kinnekulle Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 155 kr 69,28 öre
Gävle Energi
Förnyelsebar el
1 158 kr 69,47 öre
Kristinehamns Energi
El från vattenkraft
1 160 kr 69,62 öre
Falkenberg Energi
Bra miljöval-märkt el
1 161 kr 69,68 öre
Varberg Energi
Förnyelsebar el
1 163 kr 69,79 öre
Habo Energi
Förnyelsebar el
1 170 kr 70,21 öre
Sundsvall Energi 1 208 kr 72,49 öre
Mellanskånes Kraft
Förnyelsebar el
1 211 kr 72,66 öre
Sala-Heby Energi
Förnyelsebar el
1 238 kr 74,26 öre
Nordic Green Energy
El från vattenkraft
1 270 kr 76,20 öre
HEM - Halmstads Energi och Miljö AB
Förnyelsebar el
1 383 kr 82,99 öre
Skånska Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 387 kr 83,21 öre
BestEl
Förnyelsebar el

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

2 025 kr 121,48 öre

Inga sökresultat, prova att ändra filtreringen

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Du kan få tusenlappar om ditt flyg blir försenat eller inställt

7 minuters läsning

Trots krympande marginaler, höga räntor och inflation är det många hushåll som väljer att förlägga en del av sin semester utomlands. Varje år drabbas hundratals resenärer av försenade och inställda flyg och många minns det flygk...

Föregående artikel
Har bankerna höjt sparräntan med lika mycket som de har höjt boräntan?
1 minuts läsning