Reporäntan förväntas ligga på en fortsatt låg nivå. Även om den höjs under slutet av 2010 så kommer det inte att ske med stor dramatik. Enligt bankens prognos kan den ligga på 1 procent i december 2010.

Konjunkturutsikterna ser inte så ljusa ut enligt de flesta ekonomers bedömning. Framförallt är det utvecklingen på arbetsmarknaden som kan hålla tillbaka en kraftig reporäntehöjning.

När reporäntan höjs i lugn takt kommer den inte att påverka marknaden i någon väsentlig grad. Den stora frågan är snarast hur hushållens efterfrågan på bostäder påverkas av arbetsmarknadens utveckling.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank