Jag kan inte se någon anledning till att ni ska ta hänsyn till antalet barn när det gäller andelarna. Däremot kan ni ta hänsyn till det när ni formulerar det testamente ni ska se till att skriva, men beroende på hur ni vill ha det.
Ett lämpligt alternativ är att du köper in dig till hälften.

Hur mycket du ska betala är en annan sak. Vad är ditt arbete och hyresbetalningarna värda? Problemet med att du köper in dig är att hon får lov att betala kapitalvinstskatt om det blir en vinst på försäljningen. Skatten är 22 procent på vinsten, som är skillnaden mellan vad hon köpte halva lägenheten till och det pris du betalar för halva lägenheten. Hon bestämmer förstås hur mycket hon vill ha betalt. Det måste inte vara till aktuellt marknadsvärde.

När du köper in dig i lägenheten ändrar den karaktär till att bli samboegendom och ska bodelas vid ev separation. Hur ni fördelat ägande och lån kan påverka bodelningens resultat och därigenom eventuell omfördelning av kapital. Sådant går att reglera på olika sätt. Som du ser finns här många faktorer att ta hänsyn till. Det finns all anledning för er att ta kontakt med en jurist så att ni gör detta på bästa sätt och inte missar någon viktig konsekvens. Men tänk först igenom hur ni verkligen vill ha det.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank