Eftersom det är ersättning för ett kontosparande är det knappast enbart en uppräkning med inflationen som du ska ha ersättning för. Min åsikt är att det är rimligt att du ska ha viss ersättning för ränta under dessa år också. Du har ju även gått miste om vinstchanser. Att räkna med lång statsobligationsränta som ersättning för räntan kan vara i överkant. Räntan var nog inte så hög, relativt sett, på vinnarkontot.

Det går knappast att räkna på exakta räntan utan mer som en uppskattning. Riksgäldens referensränta/diskonto kan vara en användbar ränta om du vill räkna mer efter hur korta räntan kan ha varit. Det är ju den som styr bankräntan, även om en del av avkastningen på vinnarkontot gått till vinster.
Det belopp du fick 1985 är värt 92 100 kronor i dagens penningvärde (KPI 1985-2009). Du bör kunna argumentera för högre ersättning eftersom du gått miste om en ränta på pengarna.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank