Bra fråga! När arvs- och gåvoskatten tagits bort är det klokt att ändå ta hänsyn till när en gåva mot vederlag kan göras för att inte räknas som köp. Förr var detta en ofta förekommande fråga då gåvor var mer vanliga, bland annat för att man ville undvika framtida arvsskatt. Vid köp av fastighet ska säljaren betala kapitalvinstskatt och köparen en stämpelskatt på 1,5 procent på köpeskillingen. Vid gåva kan skatteeffekterna bli annorlunda. Mottagaren övertar givarens ingångsvärde och får betala kapitalvinstskatten först när han/hon en dag säljer.

Just när det gäller fastigheter utgår man från taxeringsvärdet vid gåvor. Om man betalar givaren en summa räknas det som gåva så länge som beloppet understiger årets taxeringsvärde. För att inte stämpelskatt ska behöva betalas måste beloppet vara lägre ändå. Gränsen går vid 85 procent av det taxeringsvärde som gällde året före gåvoåret. Precis som du skriver kan du betala 84 procent av det taxeringsvärdet utan att stämpelskatt utgår. Enda kostnaden blir då expeditionsavgiften på 825 kronor för lagfarten och eventuella kostnader för hjälp med att skriva gåvobrev och ansöka om lagfart. Gåvobrev måste skrivas enligt konstens alla regler och sedan skickas in till Lantmäteriet. Är din mamma skild eller änka kan det vara bra att ha kollat att allt är klart med bodelning och lagfart för hennes del.

På webben finns blanketter och instruktioner, men det finns ofta anledning att ta juridisk hjälp då man kan skriva in olika villkor i ett gåvobrev.
Behöver du ta lån på fastigheten tillkommer olika kostnader, inklusive en stämpelskatt på 2 procent på pantbrevsbeloppet om du behöver ta ut nytt. Tänk på att din mamma behöver lämna över alla köpehandlingar som rör fastigheten från köpet hon gjorde och eventuella till- eller ombyggnationer och andra förbättringar.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank