Hej Jan! Det man kan räkna med är att med ökade och fördyrande krav på banker och hypoteksbolag avseende kapitaltäckning, löptid på upplåning och att hålla likviditet så kommer det att innebära högre räntor.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank