Det går inte att få uppskov med att betala in en kvarskatt. Sista förfallodag står på slutskattebeskedet och är normalt den 14 november eller 12 december i år. Du kan betala in när du vill under den tiden och olika belopp åt gången. Kostnadsräntan beräknas dag för dag. Ju tidigare du betalar in den desto lägre blir din räntekostnad för kvarskatten. Väntar du till efter förfallodagen är räntesatsen extremt hög.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank