Hej
Företag inom den finansiella sektorn (t ex försäkringsbolag och banker) omfattas av lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Det innebär bl a att rådgivaren ska vara certifierad enligt Finansinspektionens regler och att rådgivningen ska anpassas efter individens behov och förutsättningar. Du bör därför kunna lita på rådgivaren om denne är certifierad och att rådgivningen sker i enlighet med lagen. Själva förtroendet handlar sedan till stor del om personkemi och känsla.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension