Det går inte att svara på vilken pensionsförsäkring som är ”bäst”. En traditionell försäkring är dock ett tryggt alternativ eftersom den innehåller en garanti.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension