Ett land kan inte gå i konkurs, inte så som ett företag kan. Däremot kan ett land gå i statsbankrutt och ställa in betalningar. Det är då stor sannolikhet att landet får en mycket svårare situation på finansmarknaden.

Förmodligen väntar både stora sociala och politiska problem, och banker som går i konkurs. Men djupet och vidden av det som inträffar påverkas också av hur inställelsen av betalningar sker, om det är ordnat eller oordnat. Förmodligen skulle en betalningsinställelse i Grekland ske under ordnade former. Den senaste statsbankrutten som skedde var Argentina.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank